pidgin_szprache na gruncie słowiańskich języków indogermańskich jest chętnie używaną mową żywą, płynnie przechodzącą naturalne zmiany leksykalne, morfologiczne i składniowe, w odróżnieniu od sztucznego gadanego nowohebrajskiego iwrit, który w praktyce liturgicznej syjonizmu globalistów odróżnia się zasadniczo w sposób pokojowy od innych języków semickich
czwartek, 31 marca 2011
Narodowcy Polscy, a stowarzyszenie Unum Principium Krzysztofa Zagozdy

Autor: reakcja 31.03.11, 12:39
 
(...) Narodowcy Polscy winni dzisiaj pracować i modlić się także i o to, żeby lokalne stowarzyszenia takie jak to, w którym Krzysztof Zagozda robi za rzecznika prasowego nie rozprzestrzeniały się na całą Polskę, lecz żeby przeniknęła najpierw do tych stowarzyszeń Myśl Narodowa i metodą Balickiego uczyniła je skutecznymi dla Sprawy Polskiej (...).
sowa.quicksnake.pl/Krzysztof-Zagozda/Stefan-Kosiewski-Kaszebe-a-Sprawa-Polska-O-charakterze-pryszcza-na-skurze-Bruksela-i-Japonia
 
http://forum.gazeta.pl/forum/w,760,123777303,123812975,Narodowcy_Polscy_a_stow_Unum_P_K_Zagozdy.html

14:22
 
http://sowa.quicksnake.pl/Krzysztof-Zagozda
piątek, 18 grudnia 2009
Posłanie do zniewalanych narodów chrześcijańskiej Europy

Krzysztof Zagozda

Warszawa, 13 grudnia 2009 r.

Widmo krąży po Europie – widmo wrogie chrześcijaństwu. Dziś jednak nie jest już nim komunizm, który w XX wieku w swoich różnych odmianach boleśnie pustoszył duchową tożsamość mieszkańców naszego kontynentu. Na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijanie doświadczają coraz bardziej bezkompromisowego ataku ze strony agresywnego laicyzmu kryjącego się pod maską demokracji, swobód obywatelskich i tolerancji. Ideologia nazywana przez Jana Pawła II cywilizacją śmierci zawłaszcza kolejne obszary przestrzeni publicznej, rugując z niej wszystko to, co wiąże się z osobą i nauczaniem Jezusa Chrystusa. Aktywnie wspierają ją liczne wpływowe instytucje międzynarodowe. Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nakazująca usunięcie krzyży z włoskich szkół, otworzyła nowy front wojny z chrześcijaństwem – duchowym fundamentem Europy.

     My w Polsce dobrze to znamy. Władze komunistyczne przez dziesiątki lat toczyły z chrześcijańskim narodem wojnę o krzyż będący nie tylko symbolem zmartwychwstałego Boga, ale i prawdziwej wolności każdego człowieka. Właśnie dziś mija kolejna rocznica ogłoszenia stanu wojennego, za pomocą którego wojskowo-policyjny reżim podjął daremną próbę zniewolenia Polaków. Niech będzie ona przestrogą dla każdego, kto w imię przemijających fałszywych ideologii pragnie zniszczyć relacje istoty ludzkiej z jej Stwórcą. My, chrześcijanie, nie możemy jednak biernie oczekiwać na ostateczne zwycięstwo Chrystusowego krzyża. Wymogiem chwili jest gotowość do takich poświęceń, jakie stały się udziałem patronki dzisiejszego dnia – św. Łucji, ale przede wszystkim – zorganizowana i świadoma obecność chrześcijan we wszystkich obszarach życia publicznego naszych państw: polityce, gospodarce, kulturze, nauce i mediach. Najwyższy już czas przełamać dotychczasowy marazm, nadrobić wieloletnie zaniedbania i przejść do kontrofensywy.

     Apelujemy zatem do chrześcijańskich środowisk wszystkich państw europejskich o podjęcie starań zmierzających do powołania swoich autentycznych politycznych reprezentacji, skutecznie poruszających się w strukturach władzy, we wszystkich jej rodzajach i szczeblach. W Polsce proces taki już się rozpoczął. Wiele wskazuje na to, że sprzyjać mu będą przyszłoroczne zmiany w zwierzchnictwie polskiego Kościoła katolickiego. Powszechną staje się bowiem świadomość instrumentalnego i cynicznego wykorzystywania kwestii religijnych przez dotychczasowe elity polityczne, współdziałające – w rzeczywistości – w systemowym eliminowaniu wartości chrześcijańskich z życia publicznego. Stan ten musimy zmienić! Niezbędna do tego będzie ścisła współpraca chrześcijan całej Europy, realizowana na gruncie trzeźwej analizy ręcznie sterowanych procesów społecznych.

     Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia staną się dla nas wszystkich okazją do refleksji nad kondycją chrześcijańskiej Europy. Podejmijmy postanowienia konkretnych działań zmierzających do jej poprawy i uważnie rozejrzyjmy się wokół w poszukiwaniu aliantów. Europa należy do nas!

                   Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Unum Principium

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum1/message/1916
| < Marzec 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
statystyka