pidgin_szprache na gruncie słowiańskich języków indogermańskich jest chętnie używaną mową żywą, płynnie przechodzącą naturalne zmiany leksykalne, morfologiczne i składniowe, w odróżnieniu od sztucznego gadanego nowohebrajskiego iwrit, który w praktyce liturgicznej syjonizmu globalistów odróżnia się zasadniczo w sposób pokojowy od innych języków semickich
sobota, 08 września 2018
Teresa Pośpiech: A DROP OF HOP

Stefan Kosiewski
POETRY
8 wrz, 11:07

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/iMjqDmgRUJ7

https://vk.com/photo467751157_456239909

https://vk.com/photo467751157_456239910

sobota, 27 marca 2010
Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy Was prawdziwym pokojem i radością
Radosnych Swiąt Zmartwychwstania Pańskiego dla Tereski zmuszonej do emigracji gospodarczej do Anglii i dla wszystkich wierzących w Boga ludzihttp://de.groups.yahoo.com/group/sowamagazyn/message/409


european magazine

Written by sowa 27.3.2010 08:05 in category Teresa Pośpiech,

gloucester/wielkanoc-2010.jpg

Gloucester, Wielkanoc 2010. Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy Was prawdziwym pokojem i radośclą Swojego Wielkanocnego Zwycięstwa. Serdeczne pozdrowienia. Tereska

http://sowa.quicksnake.co.uk
piątek, 18 grudnia 2009
Merry Christmas and a Happy New Year
czwartek, 03 września 2009
ze świętą Tereską Wołynia Patronką

Adrian Wacław Brzózka, ODM


Fotka 32181146 albumu
Sent: Wednesday, September 02, 2009 4:50 PM
Subject: Zyczenia

Witaj Stefanie!
Przesyłam najlepsze życzenia imieninowe i serdecznie pozdrawiam Ciebie, Basię i Tomka. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze? Ja nadal pracuję w Anglii. Czas szybko biegnie. Tato obecnie przebywa w szpitalu rahabilitacyjnym w Reptach. Tydzien temu dowiedział się, że operacja biodra, którą przeprowadzono w szpitalu w Czeladzi, nie była dobrze wykonana i aby tata mógł chodzic, potrzeba będzie założyc sztuczne biodro.
Mieliśmy nadzieję, że pobyt w Reptach pomoże tacie stanac na nogach, rzeczywistosc okazała się jednak mniej łaskawa.
Stefanie, wszelkiej pomyślności i powodzenia w realizacji życiowych planów. Kuzynka Tereska
czwartek, 09 kwietnia 2009
Boża Moc i nasza radość w Nadziei Zmartwychwstania
Od Polnisches Kulturzentrum e.V.

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem,
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę
I zrazu mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu).
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.Na Twoje ręce, Teresko
szczególnie ciepłe życzenia Błogosławieństwa Bożego
wszystkim Polkom, Matkom i Pannom
rozrzuconym tułaczką po świecie


w dniach świętowania Zmartwychwstania Pana Naszego, Jezusa Chrystusa
dzielimy się naszą wiarą i nadzieją: Szczęść Boże!
Stefan z Bliskimi

poniedziałek, 22 grudnia 2008
Royal Mail
niedziela, 13 kwietnia 2008
Twoja Mama, Polacy, Moja Rodzina
Od PKN
Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

+ Józef Michalik Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
+ Stanisław Gądecki Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
+ Stanisław Budzik Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polsk

Sunday, Apr 13, 2008

Twoja Mama, Polacy, moja Rodzina: Konspekt Polaka i Kościoła

(102 downloads) Download this episode (12 min)  

Prezydium Episkopatu Polski zapoznało 10. 4. 2008 r. Naród Polski z oświadczeniem, którego Polacy nie mogą po prostu zrozumieć bez złożenia dodatkowego, oficjalnego wyjaśnienia przez autorów oświadczenia. ( Chcemy wiedzieć, o co tak naprawdę im szło, kiedy pisali dokument, bo przecież nie mogli myśleć tylko i wyłącznie o stołkach dla siebie) ! Dlatego też poddaje się pod uwagę:

Konspekt Polaka i Kościoła

I. Prezydium EP porusza w Oświadczeniu sprawę obsadzania stanowisk kościelnych (vide: 1.) oraz zabiega o to, żeby nikt "z zewnątrz" (2.) nie naruszał "autonomii" 3.) Kościoła w tej dziedzinie.

Wskazuje przy tym na "reżimy absolutystyczne" (4.), które w dawnych wiekach podejmowały próby ograniczania tej autonomiii, ostatnio w czasach komunistycznych.

Uwaga, nie tylko historycznej natury, którą się tu stosuje:

Jeżeli stanowiskami biskupimi znowu obdziela w Kościele sam Papież, to bardzo dobrze!

Bo w czasach głębokiej pogardy władzy komunistycznej do Narodu Polskiego i do Kościoła, za Bieruta i za czasów UB i SB, stanowiskami biskupimi jawnie obdzielała swoich ludzi żydowska hołota. Berman i Radkiewicz mianowali kogo chcieli na biskupa, a Kościół zatwierdzał już tylko oficjalnie tych wybrańców w randze tzw. Administratorów Apostolskich.

Nie było żadnej autonomii także w sprawie obsadzania stanowisk kościelnych poza granicami PRL. Wręcz odwrotnie: była ZMOWA, (jak ponownie była ZMOWA w Magdalence, zmowa ludzi Władzy i ludzi Kościoła), było m.in. spisane na kartce porozumienie Episkopatu i Rządu PRL dotyczące obsadzania stanowisk kościelnych poza granicami Kraju. Na znak protestu przeciwko temu haniebnemu porozumieniu słabych ludzi małego formatu i bezwzględnych złoczyńców Polacy na Emigracji przekształcili nazwę Harerstwa pośród Polonii na Związek Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju.

Jeżeli ktoś ośmieli się tu zaprzeczyć prawdzie to znaczy, że nie ma w nim prawdy i Jezus wyprze się takiego człowieka, jak powiedział. Nie chodzi o jakiegoś jednego biskupa wśród Polonii, lecz o to, że zgodę i paszport od UB, a potem od Służby Bezpieczeństwa, musiał mieć każdy ksiądz, który wyjeżdżał do pracy na Misjach, także do pracy w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji. Bez wyjątku - każdy. To bardzo boli, bo nie umieliśmy się wtedy jeszcze spowiadać inaczej, nip po polsku, nie potrafiliśmy Bogu wyznawać naszych grzechów do ucha kapłana w obcym języku. To boli po kilkudziesięciu nawet latach. Boli Polaków i Katolików, Polonię boli. Episkopat Polski musi to wreszcie zrozumieć, że nie można tego tematu wiecznie zrzucać pod stolik.

II. W sprawie krytyki środków społecznego przekazu (7.) Episkopat Polski lekceważy od dwóch lat krytykę i prośbę Papieża Benedykta XVI. o rozwiązanie bolesnej dla Kościoła sprawy obsady stanowisk kierowniczych w Rozgłośni Maryja.

Nie może bowiem być tak, żeby społeczny nadawca zamieniany był od wewnątrz przez jego kierownictwo w tubę propagandową kolejnej antypolskiej grupki przechrztów, która ma przejąć w Polsce rząd! To druga sprawa, która bardzo boli Katolików, Patriotów i Polaków.

III. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński służył Bogu i Narodowi Polskiemu w Kościele Powszechnym i w Swiecie. W Oświadczeniu z 10. kwietnia nie ma mowy jednym słowem nawet o Narodzie, lecz mówi się o "społeczeństwie", (8.) , jakimś "duchu jedności" (9.) z niewierzącymi a być może i z wrogami Pana Boga, których nie brakuje w każdej społeczności ludzkiej. Mowa jest o jakimś masońskim " duchu jedności" , lecz nie ma mowy o Duchu Swietym, który dodaje Katolikom i Polakom ochoty i mądrości do nauki. W oświadczeniu podpisanym przez trzech biskupów z datą 10 kwietnia 2008 roku nie ma odwołania się nie tylko do Ducha Swiętego, ale i do Jezusa Chrystusa, nie ma w egzegowanym tekście odwołania się do Pana Boga.

To jest taki sam diabelski tekst jak odrzucona przez Francuzów i Holendrów Konstytucja dla Europy, w której też nie było miejsca dla Boga.

IV. Rolą mass mediów (12.) kościelnych ( "mass" ro znak masoński taki sam jak litera "V") nie jest budowanie masońskiego "ducha jedności" z niewierzącą w Boga grupą społeczną, bo to jest zadanie i rola głupiego: budowanie jedności całego społeczeństwa, jak w czasach Gierka. Rolą mediów katolickich i zadaniem dla Katolika i Polaka jest żyć tak, jak uczyli nas żyć nasi Ojcowie, z pochodzenia narodowego: Polacy, a nie ubowcy, którzy za Polaków chcieliby uchodzić.

Nikt nie ma prawa zacierać różnic między  między Dobrem, a Złem, jeżeli pragnie Dobra.

Dlatego Episkopat Polski musi sprawy jasno nazywać po imieniu, jeżeli ma na celu kształtowanie właściwych postaw Polaków i prowadzenie nas ku Zbawieniu. Jeżeli biskupi nie chcą prowadzić Polaków bez celu, jak Edward Gierek prowadzał Naród Polski w Sierpniu jeszcze po manowcach, to Episkopat Polski powinien się otworzyć na POSTULATY, które doń spływają od Narodu. Bo w przeciwnym wypadku sam się skazuje na DYKTAT z ZEWNATRZ, DYKTAT absolutystycznego REZIMU MASONERII , który chce wszystko dyktować w Kościele, zgodnie z Planem Likwidacji Kościoła.

V. Kościół to nie jest grupa mężczyzn odżywiających się na koszt Kościoła. Kościół to Wspólnota Wiernych, w której jest obecny Duch Swięty także i po to, żeby bronić księży przed naciskami z ZEWNATRZ, przed Złem. W dawnych czasach biskupi zatrudniali na swoich dworach sekretarzy i poetów, którzy zabiegali o giętkość umysłu i dbali o gładkość słowa.

Postuluje się niniejszym, żeby Episkopat Polski powrócił z wewnątrznej Emigracji, usiadł przy jednym stole z przedstawicielami Narodu Polskiego, którzy zgłaszają postulaty do Władz Kościoła, bo wierzymy Bracia w jednego Boga, Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który za nas cierpiał rany, został ukrzyżowany i zmartwychwstał. A jeśli żyjemy w czasach pogan, to nie szukajmy z nimi jedności, bo nie może być jedności z wrogami Kościoła, z ludźmi niewierzącymi, którzy motają grzeszmnych ludzi jak wąż oplata drzewo, żeby oszukać fałszywym "duchem jedności", omamić "boginią rozsądku", dla której Rewolucja Francuska wystawiła w katedrze paryskiej ołtarz.

VI. Czuwaj! Bądź nieufny i podejrzliwy (11.) w stosunku do wilka w owczej skórze i do każdego przejawu Zła. Tak mówi każdy Katolik na całym świecie do Blićniego swego od początku katolickiego świata.

To jest przesłanie nauczania katolickiego polskich dzieci i młodzieży: CZUJ po Bożemu i CZUWAJ!

VII. Masoneria przemawia w imię mitycznego "wspólnego dobra" . Zakłada liczne loże "Eintracht", "Zgoda", Centra Chrześcijańskie i Katolickie "Concordia" , także wśród Polonii. To jest robota Złego, niszczy Kościół i Naród Polski. Nie wolno chować głowy w piach sztucznie wszczynanej walki o stołki. Mależy zasiąść do stołu, jak w sierpniu 1980 i porozmawiać z Polakami o tym, co boli Kościół, co jest niezbędne do życia Narodu Polskiego, jak Chleb Zycia Wiecznego.

Trzeba chcieć, żeby był w naszych oświadczeniach i w naszych słowach zawsze Chrystus i wiara w Boga Zywego.

Tak nam dopomóż Bóg. 20:48, kultur , Der Sonntag

Link    http://sowa.mypodcast.com/200804_archive.html
środa, 27 lutego 2008
Cuda sie zdarzaja. Ein persönliches Zeugnis von Frau Dr. Gloria Polo
Regreso de la Muerte 12 Filmy wideo
Gloria Polo fue alcanzada por un rayo junto a su sobrino, el que murió de inmediato. , Gloria vive una profunda experiencia mística: la Misericordia de Dios da a Gloria una nueva oportunidad, para que ella de testimonio de lo vivido a la gente, a mucha gente. Y esto es lo que ella hace, anda por el mundo dando testimonio.
 Unter der Internet-Adresse: http://www.gloriapolo.net  können die WEB-Seiten, die über den Fall der Frau Gloria Polo berichten besucht werden. ----- Original Message -----
From: Teresa Pospiech
To: vo
...@o2.pl ; sowa-frankf...@freenet.de
Sent: Tuesday, February 26, 2008 8:16 PM
Subject: Fwd: Cuda sie zdarzaja
Testimonio de un Milagro (Story of a miracle) 1 of 10
09:59
A womam that survived to ligthing strike tell us her story. Una mujer que sobrevivio a un rayo, y vive la experiencia sobre natural del juicio personal y regresa de la muerte
  http://pl.youtube.com/view_play_list?p=693B4DA0E8B75B77

Posylam w zalaczniku cos wartosciowego do przeczytania i przekazania dalej. Serdecznie pozdrawiam! Tereska

 Gloria Polo.doc
493K
Herunterladen

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/d77182b37d46a7da

 

...Grzechy należą do Szatana, nie są czymś za darmo od niego, trzeba za nie zapłacić. Ceną jesteśmy my sami. Kiedy więc robimy zakupy w jego sklepie – że się tak wyrażę – będziemy musieli zapłacić za towar. Bądźmy tego świadomi. Musimy zapłacić za każdy grzech; płacimy naszym spokojem sumienia, naszym wewnętrznym pokojem, naszym zdrowiem… A gdy jesteśmy jego wiernymi stałymi klientami i kupujemy tylko w jego sklepie, na końcu on sam nas „zainkasuje”.

Największym kłamstwem, największą sztuczką diabla jest to, że szerzy bajki, jakoby go w ogóle nie było...

poniedziałek, 04 lutego 2008
wejdz na strone www.poetry.com i szukaj autora pod nazwiskiem Pospiech
https://vk.com/wall467751157_268

nabożeństwo wieczorne

To: SOWA  Stefanie,

dziekuje za pozdrowienia dla rodziny, ktore przekaze juz pojutrze. Do Anglii wroce za tydzien w niedziele (wylot z Pyrzowic w sobote). Wszelkiej pomyslnosci i niech Pan udziela Tobie i najblizszym wszelkich potrzebnych lask. Jesli chcialbys poczytac moja poezje po angielsku, wejdz na strone www.poetry.com i szukaj autora pod nazwiskiem Pospiech. Mam cicha nadzieje, ze kiedys bede miala warunki na tworczosc literacka. Tereska

http://job.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?194380

 
1 , 2
| < Listopad 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
statystyka