pidgin_szprache na gruncie słowiańskich języków indogermańskich jest chętnie używan± mow± żyw±, płynnie przechodz±c± naturalne zmiany leksykalne, morfologiczne i składniowe, w odróżnieniu od sztucznego gadanego nowohebrajskiego iwrit, który w praktyce liturgicznej syjonizmu globalistów odróżnia się zasadniczo w sposób pokojowy od innych języków semickich
poniedziałek, 24 marca 2008
TIBET nemôľe by» GULAG-om 21. storočia!

VYHLÁSENIE SZČPV

Napriek faktu, ľe relatívne celý svet upiera v týchto dňoch zrak k Tibetu, kde sa odohráva dráma svojbytnosti jedného z najchudobnejąích národov Ázie –  azda trojmiliónovej populácie Tibe»anov, budhistických mníchov a chovateµov Jakov, ktorých od roku 1950 prevychováva na svoj obraz komunistická Čína, svet ostáva napodiv pokojný!

Moľno je to tým, ľe tá hŕstka mierumilovných µudí, ktorá obýva dva a polkrát väčąie územie ako je Francúzsko nemá na svojom území ľiadnu ropu, len nebotyčnú krásu večne zamrznutých Himalájí a moľno je to len dvojaký meter na humanizmus morálne kolabujúcej Európy a USA. Únia dokonca uľ v predstihu potvrdila, ľe nemieni bojkotova» OH v Číne, lebo na rozdiel od bojkotu OH v Moskve 1980 nevidí pre to dôvod! To tvrdí tá istá Európa, ktorá hlave Tibetu – Dalajlámovi udelila v roku 1989 Nobelovu cenu mieru. Moľno je to zlý príklad, lebo Nobelovu cenu mieru udelili aj izraelskému teroristovi Menachemovi Beginovi, a ďaląím vojnovým ątváčom, ale vôbec nič to nemení na fakte, ľe Tibet ako čínsky GULAG je systematicky násilne komunizovaný veµkým bratom, ktorého „rodinné“ objatie pôsobí ako objatie Anakondy.

            V tejto situácii je nanajvýą udivujúce, ľe diplomacia SR si nevie rady s elementárnym počtárskym úkonom, ktorý s matematickou presnos»ou konątatuje, ľe človek, ktorému Univerzita Komenského udelila čestný doktorát pri jeho návąteve SR v roku 2000 – teda Dalajláma, nemôľe by» pôvodcom celého toho národného výbuchu nespokojnosti s čínskou okupáciou, ako to tvrdí komunistická propaganda ČĄR.  Pripomína to Mahátmu Ghándiho, ktorého koloniálne Anglicko obvinilo z podnecovania povstania proti mierumilovnému kráµovskému vykoris»ovaniu!

Domnievame sa, ľe Tibet nemôľe by» ďaląím ostrovom uprostred civilizovaného sveta, ktorý bude ma» ątatút GULAG-u ako za Stalina a tento svet to bude veµkoryso ignorova»! Keďľe máme reálne poznatky z takejto formálnej slobody plne sa solidarizujeme s Tibetom, podobne ako nedávno so Srbskom, ktorému rovnaké imperiálne mocnosti ukradli národnú suverenitu.

Svetové zdruľenie býv.čs. politických väzňov
http://szcpv.org/08/tibet.html

http://cesko.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?90748

czwartek, 06 grudnia 2007
The World Association of former Czechoslovak Political Prisoners to the President of U.S.A.
 

Dear Mr. President, The World Association of former Czechoslovak Political Prisoners, located in the Slovak Republic, associating former dissenters of communism and victims of the Stalin´s “gulags”, condemned the terrorist attacks of 11th September 2001 and supported your election as the President of the USA in a declaration published on the Internet. Communist courts gave long prison sentences to many of our members for their activities which were, effectively life sentences. Our only hope in those hopeless times was the US President Ronald Reagan who said to the whole world that America would not make culpable and careless mistakes anymore like those of Yalta or Postupim, neither will they be pillorying and condemning communism, but simply send them where they belong, to the scrap heap of history together with all of their evil.  Contrary to the wrong prognosis of Henry Kissinger, the political scientist Zbiegniev Brzezinsky presumed that like a leprosy-stricken man loses parts of his body, the satellites countries of the USSR will fall apart and it will ultimately fall apart as a whole. Ronald Reagan became the biggest American of all time and his name has been engraved in history forever. His policies brought freedom to millions of people reduced to slavery behind the iron curtain. Now these people can travel all over Europe in search of work without fear of being killed on the borders.

            Dear Mr. President, we wish with all our hearts that you comprehend the following critical words as the sincere endeavor of communist victims worried about the present politics of America, their startling discrediting, loss of support and trust in the world which has resulted in a wave of anti-Americanism and taints the picture of America which we have always perceived as a symbol of freedom and democracy.  The increasing anti-American moods have also been reflected in the performance of our American POWs section, http://szcpv.org/04/pamat.html, searching for over 25000 missing American citizens, victims of the Cold War who ended up in communist “gulags” and prison camps established during the wars in Korea and Vietnam.

Unfortunately, Ronald Reagan would have to cry bitterly over the present state of the U.S.A. and American dollar, eight years after your election. We trusted you that the war in Iraq was necessary because of the threat of chemical and biological weapons. However, time has shown that it was not the truth.  We believed that the savage act of 11th September was an attack from the outside. However there are now urgent unanswered questions from startling documentary films like:

  • WTC7 - Smoking Gun of 9/11

http://video.google.com/videoplay?docid=2073592843640256739

  • Improbable Collapse

               http://video.google.com/videoplay?docid=4026073566596731782&q=Improbable+Collapse

  • 9/11 Birth of Treason

http://video.google.com/videoplay?docid=-710213549148507636&q=911+treason

  • 911 Mysteries Demolitions-Alex Jones

http://www.911mysteries.com/

  •  Alex Jones - Terrorstorm

http://video.google.com/videoplay?docid=-5948263607579389947

  • ZEITGEIST

http://video.google.com/videoplay?docid=-6341186127906342455

  • America: Freedom to Fascism

http://video.google.com/videoplay?docid=-1656880303867390173

Richard Gage, a member of the American Institute of Architects the American Institute of Architects  http://www.ae911truth.org/, has founded an organization called: Architects and Civil Engineers for the truth of 9/11, associating architects, static engineers and building experts joined by millions of people calling for a new revision of events of 11th September. The Washington Post daily cited a survey of September 2006 that showed that 16% of Americans think that the collapse of WTC was caused by a controlled demolition using explosives.  As millions of American people, we also trusted you that the war in Iraq would bring lower oil prices. What will the price of oil be after your planned bombardment of Iran?  We trusted you that the elections in 2004 were not rigged.

            Dear Mr. President, these are the most burning issues that worry us and for which we feel very sorry, in particular the world-wide loss of trust of the US, the devaluation of the dollar which, under President Reagan was at its historic maximum and which, now, after eight years of your government, is changing into a valueless currency.

            Dear Mr. President, if you care at least a little about the message of the main architect of American policy, the biggest Republican Ronald Reagan and don’t intend to definitely bury the Republican party in the elections of 2008, if you really care about the wealth of US citizens whom you harmed by the devalued foreign policy and currency of the US and if you are a man of strong character, there is only one thing you can do for the benefit of America, to voluntarily resign from the function of the President of the U.S.A., for the road you have chosen, is the road to perdition.

-----Original Message-----
Date: Tue, 04 Dec 2007 18:19:36 +0100
Subject: The Open Letter to the President of U.S.A.
From: SZCPV ...
@szm.sk>
To: sowa-frankf
...
@t-online.de

 The World Association of former Czechoslovak Political Prisoners.pdf

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/34619d0b95cae667

| < Marzec 2019 > |
Pn Wt ¦r Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
statystyka