pidgin_szprache na gruncie słowiańskich języków indogermańskich jest chętnie używaną mową żywą, płynnie przechodzącą naturalne zmiany leksykalne, morfologiczne i składniowe, w odróżnieniu od sztucznego gadanego nowohebrajskiego iwrit, który w praktyce liturgicznej syjonizmu globalistów odróżnia się zasadniczo w sposób pokojowy od innych języków semickich
poniedziałek, 31 sierpnia 2015
NA REWOLUCJANTA PDO179 FO Moralia von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DLXXIX

Stefan Kosiewski

1 min

NA REWOLUCJANTA PDO179 FO Moralia von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DLXXIX


na stopach białe skarpetki git
nie bolek w salonie żyd lejba
kohne lecz mody ostatni krzyk
szyk matrona na łonie w koronie


fakt.pl

NA REWOLUCJANTA PDO179 W poczet PDO178 Dr Kekus w aspekcie Stonoga a Sprawa Polska ZECh FO von Stefan Kosie... by Stefan Kosiewski